Leitende

 

 

Fizgo2 

 

 

 

 

Tobias Röthlin v/o Fizgo

ehem. Abteilungsleiter

ehem. Gruppenleiter Salomon

ehem. Website

ehem. Kassier 

 

Sinda2

 

 

 

 

Manuela Schneider v/o Sinda

ehem. Stufenleiterin Fröschli

ehem. Materialchefin

 

Präsidentin 

Surrli2

 

 

 

 

 

Corinne Schneider v/o Surrli

ehem. Stufenleiterin Calimera und Aloha

ehem. Aktuarin

Nike

 

 

 

 

Lena Jakob v/o Nike

ehem. Stufenleiterin Oreo 

 Barilla

 

 

 

 

 

Yasmin Folly v/o Barilla

ehem. Gruppenleiterin Aloha und Fröschli

 Sinus

 

 

 

 

Jakob Zweifel v/o Sinus

ehem. Gruppenleiter Terra 

Chip

 

 

 

 

Jonas Brändli v/o Chip

ehem. Gruppenleiter Bingo und Talentstufe

 Noumea

 

 

 

 

 

Alisha Dütschler v/o Noumea 

ehem. Stufenleiterin Aloha

 Radix

 

 

 

 

 

Samuel Streiff v/o Radix

ehem. Leiter Snoopy

 

Revisor

 

                   SPRUDEL2

 

 

 

 

 

Diego Burri v/o Sprudel

ehem. Stufenleiter Terra und Suori

 

                  GRIZZLY2

 

 

 

 

 

Lestat Gander v/o Grizzly

ehem. Gruppenleiter Suori

 

                  JAGUAR3

 

 

 

 

 

Lukas Hefti v/o Jaguar

ehem. Leiter Salomon, Bingo, Talentstufe und Suori

 

Website

 

 

                  SAFARI2

 

 

 

 

 

Nora Ringli v/o Safari

ehem. Abteilungsleiterin

ehem. Stufenleiterin Aloha und Chiquita

 

Finanzier